แหล่งรวบรวมอาชีพและความสำเร็จของศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่ากับคณะ รวมถึงเป็นการรวบรวมข้อคิดต่าง ๆ และแรงบันดาลใจจากศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับนักศึกษา