ปฐมา จันทรักษ์

รหัสนักศึกษา
2820062
รุ่น
ภาควิชา
ปัจจุบัน
รองประธานด้านการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศอินโดจีน และกรรมการผู้จัดการใหญ่
จากพี่ถึงน้อง
ใช้ชีวิตในช่วง 4 ปีในมหาวิทยาลัยให้สนุกที่สุด สิ่งหลัก ๆ ที่ควรเก็บเกี่ยวไว้คือประสบการณ์