พฤทธิ์ ชูชาติพงษ์

รหัสนักศึกษา
4320254
รุ่น
ภาควิชา
ปัจจุบัน
นักบินที่ 1 ของฝูงบิน ATR 72 สายการบินบางกอกแอร์เวย์
จากพี่ถึงน้อง
แม้แต่เรียนการบิน ก็ยังต้องเอาวิทยาศาสตร์มาใช้เช่นกัน วิทยาศาสตร์ช่วยให้เราเรียนรู้สิ่งอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น รวมถึงกระบวนการคิดต่าง ๆ ถือว่าวิทยาศาสตร์เป็นเหมือนพื้นฐานในการดำรงชีวิตเลยก็ว่าได้