สิทธิศักดิ์ สิทธิจินดา

รหัสนักศึกษา
3020153
รุ่น
ภาควิชา
ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทิร์นอะราวด์ จำกัด
จากพี่ถึงน้อง
ความรู้ตอนทำโครงงานในช่วงชั้นปีที่ 4 สำคัญมาก และได้นำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เริ่มต้นตั้งแต่การสังเกตไปจนถึงกระบวนการที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์