สิทธิพร ดำแสงสวัสดิ์

รหัสนักศึกษา
2620147
รุ่น
ภาควิชา
ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย
จากพี่ถึงน้อง
สิ่งแรกที่เราได้จากวิทยาศาสตร์เลยก็คือ การมีเหตุมีผล และส่งผลให้เราเป็นคนช่างสังเกต พอเราช่างสังเกตก็จะเกิดการวิเคราะห์ ซึ่งส่งผลให้เรามีการวางแผนในการใช้ชีวิตเพื่อจะบรรลุผล สิ่งเหล่านี้จะติดตัวเราไปตลอด