ดร.สมพล รัชตพิมลชัย

รหัสนักศึกษา
2120109
รุ่น
ภาควิชา
ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
จากพี่ถึงน้อง
วิทยาศาสตร์สอนให้เราคิดอย่างมีเหตุมีผล และคิดทุกอย่างด้วยความรอบคอบ เพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์สร้างอะไรให้กับเราเยอะมาก โดยเฉพาะตรรกะความคิดถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด