สมศักดิ์ ทิพยรัตน์พรทวี

รหัสนักศึกษา
3020146
รุ่น
ภาควิชา
ปัจจุบัน
กรรมการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบและบริหารโรงงาน บริษัท ทวีทรัพย์ (จิวแจ๊ะเฮง) จำกัด
จากพี่ถึงน้อง
ความรู้วิทยาศาสตร์ตั้งแต่สมัยเรียน ส่งผลให้เรานำมาปรุงแต่งและใช้มันในตอนทำงาน และวิทยาศาสตร์สอนให้เรากลั่นกรองข้อมูลต่าง ๆ ก่อนที่จะลงมือทำอะไรให้สำเร็จ